Sportovní odpoledne u nás ve školce

Ve středu 15.6. 2022 ve třídě Broučků proběhnul Sportovní den. Paní učitelka za základní školy si s námi přišla zasportovat a užít si skvělé dopoledne. 
 
Nejprve se s dětmi seznámila, i když některé už znala ze zápisu. Třída se nám lusknutím prstu proměnila v louku a z dětí se staly včeličky, které hledaly správnou kytičku. Společně jsme si zahráli hudební Štronzo a nakonec jsme se podívali pomocí kouzel i do zoologické zahrady. 
 
Po svačince nás čekal program na zahrádce. Hráli jsme si na žabičky, na kukačky, ale také na komáry. Z paní učitelky se stala rosnička, ale né ta žabka, ale ta, co předpovídá počasí - to se měnilo rychlostí blesku. Mezi stromy jsme si zkusili jít poslepu pouze za pomocí nataženého lana a provázku. Zasoutěžili jsme si mezi sebou, ale na konec jsme měli společný úkol - a to vycákat všechnu vodu z kyblíku jenom pomocí lžiček.
 
A za to, jak děti byly šikovné a moc se jim to dařilo, dostaly velkou odměnu - čokoládovou medaili, kterou si odnesly domů.

Sportovní den v MŠ - VIDEO