Děje se u nás

Dětem nabízíme zajímavé činnosti:
 

Tělovýchovné aktivity v tělocvičně ZŠ
- aktivity pro předškoláky
- rozvíjíme pohybovou koordinaci, orientaci v prostoru, vzájemnou spolupráci
- respektujeme stanovená pravidla
- učíme se relaxovat

Sportujeme v regionech
- aktivita je prvotně určena pro třídu Broučků
- rádi však sportují všechny děti z naší školky
- ve vnitřních i venkovních prostorách rozvíjíme zdravý pohyb s pomůckami organizace Gymnathlon

Základní seznámení s moderními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí
- interaktivní tabule
- tablety - zakoupeny v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III - projekt Učíme se společně 2
- interaktivní hračky (bee-bot, blue-bot, qobo, digitální mikroskopy) - učební pomůcky byly zakoupeny  v rámci Národního plánu obnovy MŠMT ČR

Tyto aktivity jsou organizovány učitelkami MŠ a jsou součástí programu pro děti. Všechny tyto aktivity jsou bezúplatné.

Plavecký kurz
- spolupracujeme s Plaveckou školou Jihlava
- určeno pro předškoláky za cenu plaveckého kurzu