O nás

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu s názvem: Cesty za poznáním jsou rovné i klikaté.


Naše motto:
Cesta je prach i štěrk a udusaná hlína, ale i měkký polštářek z ranní rosy, voňavé trávy a barevného listí. Některá z těchto cest vede rovnou k cíli, některá se klikatí a ztrácí se a k cíli nikdy nedorazí. Zkusme se vydat každou z těchto nabízených cest a nevzdávat se při prvním neúspěchu.

Posláním mateřské školy obecně je vychovávat a vzdělávat děti předškolního věku v kolektivu vrstevníků. V naší mateřské škole se dlouhodobě snažíme dosáhnout optimální formy rozvoje možností a schopností každého dítěte, rozvíjet komplexně jeho osobnost a jeho soužití s ostatními lidmi.

Našim cílem je usnadnit dětem jejich další životní a vzdělávací cestu.

Spolupráce s rodinou je nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce v Mateřské škole Velký Beranov. Doplňujeme a rozvíjíme ji o další rozměr, a to o sociální zkušenost a emocionální zážitek každého dítěte v příjemném, téměř rodinném prostředí.

Protože jsme předškolní zařízení a naším hlavním cílem je vzdělávat a vychovávat děti předškolního věku. Klademe velký důraz na celkové klima třídy, které musí být k dítěti vstřícné, příjemné, bezpečné, musí mu dodávat pocit volnosti, jistoty a spokojenosti. Všechny děti mají rovnocenné postavení v kolektivu, žádné z nich není zvýhodňováno, ale ani znevýhodňováno.