Informace pro rodiče

Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:00.
Denní řád i plánování je dáno těmito hlavními pilíři:
  • denní řád je limitován dobou příchodu dětí do MŠ - do 8. hodiny
  • dobou jídel, mezi nimiž jsou 2 - 3 hodinové intervaly
  • dobou pobytu dětí venku - od 9:30 do 11:30.
Pouze ve výjimečných případech u nás dochází ke spojování tříd a nejsou překračovány doporučené počty dětí ve třídě.
Provoz naší školy je celoroční. Rozhodnutí o uzavření mateřské školy po dobu hlavních prázdnin vydává Obec Velký Beranov na návrh ředitelky školy.

Více informací (školní řád, dokumenty k zápis do MŠ, desatero pro rodiče, organizace dne v MŠ, školní vzdělávací program atd.) naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.