Dotace

Od 1. 9. 2023 čerpáme dotace MŠMT v rámci projektu "Jdeme dál" na školního asistenta, inovativní vzdělávání dětí v MŠ a spolupráci s rodiči dětí MŠ a veřejností. Projekt je spolufinancován EU v rámci OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ.
 


V rámci "Národního plánu obnovy MŠMT ČR" byly v roce 2022 do naší mateřské školy pořízeny učební pomůcky na rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence.