Dotace

Od 1. 9. 2023 čerpáme dotace MŠMT v rámci projektu "Jdeme dál" na školního asistenta, inovativní vzdělávání dětí v MŠ a spolupráci s rodiči dětí MŠ a veřejností. Projekt je spolufinancován EU v rámci OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ.

V rámci "Národního plánu obnovy MŠMT ČR" byly v roce 2022 do naší mateřské školy pořízeny učební pomůcky na rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence.

V období od 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023 čerpáme dotace MŠMT v rámci projektu "Učíme se společně 2" pro sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, projektový den ve výuce, projektový den mimo školu a využití ICT ve vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU v rámci OP VVV - Šablony III.

V období od 1. 8. 2019 - 31. 8. 2021 čerpáme dotace MŠMT v rámci projektu "Učíme se pro život" pro personální podporu v MŠ - školní asistent a Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ. Projekt je spolufinancován EU v rámci OP VVV - Šablony II.

V období od 1. 6. 2017 - 31. 5. 2019 čerpáme dotace MŠMT v rámci projektu "Učíme se společně" pro personální podporu v MŠ - chůva (pro děti mladší 3 let ve třídě Koťat) a vzdělávání pedagogů v MŠ (osobnostně sociální rozvoj a matematická pregramotnost). Projekt je spolufinancován EU.

Ve školním roce 2015/2016 jsme žádali MŠMT o poskytnutí dotace na logopedický projekt "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016". Více informací naleznete na www.msmt.cz.

Ve školním roce 2014/2015 jsme opětovně žádali o schválení dotace MŠMT na logopedický projekt "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015". Více informací naleznete na www.msmt.cz.
 
Ve školním roce 2014/2015 jsme žádali Kraj Vysočina o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina", který nám byl pro školní rok 2015/2016 schválen. Dotace bude možné čerpat k pořízení nových polikarpových konstrukčních stavebnic Kubík. Jde o velké dřevěné konstrukční stavebnice, které dětem pomáhají přirozeně zlepšovat svou prostorovou představivost, hrubou i jemnou motoriku, myšlení a koncentraci. Jsou určeny pro děti od 3 do 6 let věku. Výrobek má bezpečnostní certifikát. Více informací naleznete na www.kr-vysocina.cz.

Ve školním roce 2013/2014 jsme žádali a následně také čerpali dotace MŠMT na logopedický projekt "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014". Více informace naleznete v přiložených dokumentech.
 

Šablony OP JAK - Projekt "Jdeme dál" - publicita