Povinnost nošení roušek

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 9. 9. 2020 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních prostorách budov. Toto nařízení se tedy týká i pohybu v naší mateřské škole.

Je nutné, aby každý, kdo vstoupí do naší školky, měl na ústech a nose nasazenou roušku. Bez ní není možné do školky vstoupit. Roušku ani žádnou jinou ochranu úst a nosu nemusí mít děti, které navštěvují školku, a pedagogičtí pracovníci.

Žádáme tedy o dodržování tohoto nařízení a nošení roušek.

Dále prosíme, aby každé dítě navštěvující naší školku mělo v uzavřeném igelitovém sáčku svou roušku. Ta bude uložena ve žlutém látkovém sáčku v šatně a v případě potřeby bude dítěti k dispozici.
 
Děkujeme, že respektujete tato pravidla!