Kontakty

Kontaktní údaje:

Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace
Velký Beranov 244, 588 21
Telefon: 733 377 344 (Koťata), 603 185 001 (Broučci)
E-mail: skolka@msvberanov.cz

Zaměstnanci:
Mgr. Zdeňka Pavlíčková - ředitelka, statutární orgán - skola@zsvberanov.cz

Michaela Jíchová, Dis - učitelka - jichova@msvberanov.cz
Jana Bartušková - učitelka - bartuskova@msvberanov.cz
Mgr. Jana Brunnerová - učitelka, logopedická asistentka - brunnerova@msvberanov.cz
Bc. Dana Šerá - učitelka - sera@msvberanov.cz

Mgr. Veronika Vohlídalová - chůva ( v rámci projektu "Učíme se společně", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004445)

Marie Švecová - školnice, provozářka
Miroslava Pulicarová - školnice, provozářka