Děje se u nás

Dětem od pěti let nabízíme činnosti v zájmových kroužcích:
 

Tělovýchovný kroužek v tělocvičně ZŠ
- rozvíjíme pohybovou koordinaci, orientaci v prostoru, vzájemnou spolupráci
- respektujeme stanovená pravidla
- učíme se relaxovat

Logopedický kroužek
- je určen pro děti s vadami řeči bez rozdílu věku
- vytváříme příznivé podmínky pro rozvíjení dětského vyjadřování

Tyto zájmové aktivity jsou organizovány učitelkami MŠ, jsou prováděny podle předem stanoveného režimu a jsou bezúplatné.

Plavecký kurz
- spolupracujeme s Plaveckou školou Jihlava
- určeno pro děti od 4 let