Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání školního roku 2020/2021

Letošní zápis proběhl naprosto nestandardně bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.   Rozhodnutí  o přijetí/nepřijetí zpracováváme v zákonné lhůtě 30 dnů od přijetí žádosti a žadatelé - zákonní zástupci je obdrží stejným způsobem, jakým žádost podali: datovou schránkou nebo poštou.
Tentokrát nebudeme zveřejňovat seznam s registračními čísly.

Celkový počet přihlášených: 17
Přijato: 14
Nepřijato: 3


Velmi rádi bychom uskutečnili v červnu setkání zákonných zástupců přijatých dětí, kde jsou  předávány informace k  bezproblémovému nástupu dětí do školky.
Termín: 22. 6. 2020 v 15:30

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na spolupráci.


Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy
Mgr. Zuzana Urbánková, učitelka MŠ