Školné v MŠ o prázdninách

Provoz MŠ o prázdninách v roce 2019:
1. 7. - 4. 7. 2019  tj. 4 dny provozu
Školné celkem: 80,- Kč
8. 7. 2019 - 31. 8. 2019 dovolená
první den provozu MŠ je pondělí 2.9. 2019
Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu

Novinky - školné o prázdninách 2016