Školné v MŠ o prázdninách

Provoz MŠ o prázdninách v roce 2018:
1. 7. - 4. 7. 2018  tj. 3 dny provozu
Školné celkem: 60,- Kč
9. 7. 2018 - 31. 8. 2018 dovolená
první den provozu MŠ je pondělí 3.9. 2018
Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu

Novinky - školné o prázdninách 2016