Pasování předškoláků

Ve čtvrtek 14.6. se v 16:00 hodin bude ve třídě Koťat konat slavnostní pasování předškoláků na školáky.
Srdečně zveme rodiče předškoláků!