Organizace školního roku

Provoz mateřské školy 2018/2019

Vážení rodiče,
v souladu s ods. 2 § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle odst. 2 § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění platných pozdějších předpisů, a po dohodě se zřizovatelem školy Vám oznamuji, že provoz MŠ ve školním roce 2018/2019 bude následující:

29. 10., 30. 10. 2018 (podzimní prázdniny) - běžný provoz
22. 12. - 1. 1. 2019 (vánoční prázdniny) - dovolená, 2. 1. 2019 začátek provozu
4. 3. - 10. 3. 2019 (jarní prázdniny) - běžný provoz
18. 4. 2019  (velikonoční prázdniny) - běžný provoz
8. 7. - 27. 8. 2019 - dovolená


Poslední den provozu 4. 7. zahájení provozu 2. 9. 2019.

Originál tohoto sdělení najdete v příloze níže na této stránce.

organizace školního roku