Organizace školního roku

Provoz mateřské školy 2019/2020

Vážení rodiče,
v souladu s ods. 2 § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle odst. 2 § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění nověly č. 196/2019 Sb. o předškolním vzdělávání, a po dohodě se zřizovatelem školy Vám oznamuji, že provoz MŠ ve školním roce 2019/2020 bude následující:

29. 10., 30. 10. 2019 (podzimní prázdniny) - běžný provoz
23. 12. - 3. 1. 2020 (vánoční prázdniny) - dovolená, 2. 1. 2020 začátek provozu
9. 3. - 13. 3. 2020 (jarní prázdniny) - běžný provoz
9. 4. 2019  (velikonoční prázdniny) - běžný provoz
13. 7. - 26. 8. 2020 - dovolená


Poslední den provozu 10. 7. 2020 zahájení provozu 1. 9. 2020.