Organizace školního roku

Provoz mateřské školy 2017/2018

Vážení rodiče,
v souladu s ods. 2 § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle odst. 2 § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění platných pozdějších předpisů, a po dohodě se zřizovatelem školy Vám oznamuji, že provoz MŠ ve školním roce 2017/2018 bude následující:

26. 10., 27. 10. 2017 (podzimní prázdniny) - běžný provoz
23. 12. - 31. 12. 2017 (vánoční prázdniny) - dovolená, 2. 1. 2018 začátek provozu
26. 2. - 4. 3. 2018 (jarní prázdniny) - běžný provoz
29. 3. 2018  (velikonoční prázdniny) - běžný provoz
9. 7. - 31. 8. 2017 - dovolená


Poslední den provozu 4. 7. zahájení provozu 3. 9. 2018.

Originál tohoto sdělení najdete v příloze níže na této stránce.