Letošní
akce

Školní rok 2017/2018

(změna v termínech pořádání jednotlivých akcí je vyhrazena)

  název akce termín konání účastní se
1. Lampiónový průvod 10. 10. 2017 Broučci, Koťata
2. Den seniorů 25. 11. 2017 Broučci
3. Mikuláš v MŠ 5. 12. 2017 Broučci, Koťata
4. Vánoční rozjímání 19. 12. 2017
20. 12. 2017
Broučci, Koťata
5. Masopust únor 2018 Broučci, Koťata
6. Vynášení Morény 21. 3. 2018 Broučci, Koťata
7. Den rodiny 22. 5. 2018
24. 5. 2018
Broučci, Koťata
8. Den dětí 1. 6. 2018 Broučci, Koťata
9. Pasování na školáky 14. 6. 2018 Broučci, Koťata
 

Spolupráce se ZŠ:

  • zápis do 1. třídy ZŠ – duben 2018
  • schůzka s rodiči předškoláků – duben 2018
  • návštěva 1. třídy ZŠ – duben 2018
  • společné čtení – 2x během školního roku, tematicky zaměřené