Letošní
akce

Školní rok 2018/2019

(změna v termínech pořádání jednotlivých akcí je vyhrazena)

  název akce termín konání účastní se
1. Lampiónový průvod 18. 10. 2018 Broučci, Koťata
2. Advent 2. 12. 2018 Broučci
3. Mikuláš v MŠ 5. 12. 2018 Broučci, Koťata
4. Vánoční rozjímání 18. 12. 2018
19. 12. 2018
Broučci, Koťata
5. Masopust únor 2019 Broučci, Koťata
6. Vynášení Morény 20. 3. 2019 Broučci, Koťata
7. Den rodiny 22. 5. 2019
 
Broučci, Koťata
8. Den dětí 1. 6. 2019 Broučci, Koťata
9. Pasování na školáky červen 2019 Broučci, Koťata
 

Spolupráce se ZŠ:

  • zápis do 1. třídy ZŠ – 12. 4. 2019
  • schůzka s rodiči předškoláků – duben 2018
  • návštěva 1. třídy ZŠ – duben 2019
  • společné čtení – 2x během školního roku, tematicky zaměřené