Vynášení Morény

Školní rok 2018/2019

Loučení se s paní Zimou a vítání jara za doprovodu básniček, písniček, říkanek.