Vynášení Morény

Školní rok 2017/2018

Loučení se s paní Zimou a vítání jara za doprovodu básniček, písniček, říkanek.