Vynášení Morény

Školní rok 2016/2017

Loučení se s paní Zimou a vítání jara za doprovodu básniček, písniček, říkanek.